ที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

    

  

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ที่ตั้ง 154 หมู่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

โ่ทรศัพท์ 0-3490-0605

โทรสาร 0-3490-0606

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม