แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ปีงบประมาณ 2563

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)