ช่องทางร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1.  หน่วยงาน

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม 

     154 หมู่ 7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

 

2. ทางโทรศัพท์

     โทรศัพท์  0 3490 0605

     โทรสาร 0 3490 0606

 

3. Facebook

 "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม" 

 

4. E-mail

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

laughingคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ

smileรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน

winkคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจและขั้นตอนการให้บริการ