สามารถร้องเรียนปัญหาด้านสุขภาพหรือการใช้ บริการได้ที่

1.ร้องเรียนโดยตรงที่หน่วยงาน

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม 

     154 หมู่ 7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

 

2.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์

     โทร.0-3490-0605

     โทรสาร 0-3490-0606

 

3.ผ่านทาง facebook "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม"

 

 

♦คู่มือและขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียน

♥รายงานสรุปผลข้อร้องเรียน