ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ประจำปี 2566

การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

- แจ้งปรับแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

แบบประเมินความสุขของบุคลากร อำเภอดอนตูม

 

new!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

          -ประกาศการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

          -ใบสมัครสอบ

          -บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

 

 - กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบบรรจุราชการ วันที่ 18 ก.ค. - 15 ส.ค. 65

- อัตราค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย สสอ.ดอนตูม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- ขั้นตอนการรับบริการบริการเเพทย์แผนไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)